Kto a ako platí kúpele

Koľko zaplatí poistenec za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti?

Kúpeľná starostlivosť môže byť hradená plne alebo čiastočne a to podľa zákona č. 577/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov.

Kúpeľná liečba na účely tohto zákona je zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľných liečebniach.

Podľa jednotlivých ochorení je kúpeľná starostlivosť je rozdelená na dve základné skupiny: A a B.

Výška úhrady z verejného zdravotného poistenia pritom zodpovedá týmto skupinám.

A = indikácia, zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby (pobyt na lôžku, strava) sú čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia.

B = indikácia, zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby (pobyt na lôžku, strava) nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

Od povinnosti úhrady sú oslobodení poistenci, ktorým sa poskytuje kúpeľná liečba indikácie A a to:
do dovŕšenia 3 rokov veku,
v hmotnej núdzi, ktorí sa preukážu rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevok v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu a to od štvrtého dňa poskytovania tej istej ústavnej starostlivosti,
nositelia ocenenia najmenej striebornej Jánskeho plakety.
sprievodca dieťaťa do 3 rokov veku.
Oslobodenie od úhrad sa nevzťahuje na poistencov pri kúpeľnej indikácii typu B.

Odporúčame každému poistencovi zistiť si u svojej zdravotnej poisťovni podmienky na kúpeľnú starostlivosť.
Kúpele si môžete zvoliť sami aj v prípade, že vám celú kúpeľnú liečbu hradí zdravotná poisťovňa (v prípade ochorení typu A). Tieto kúpele však musia mať podpísanú zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou a taktiež voľné miesta .

Výber kúpeľných pobytov

Kúpeľné pobyty :

Ponuka pobytov v kúpeľoch na celom Slovensku. Nový elán do života Vám pomôžu načerpať kúpeľné pobyty.Na stránkach nájdete aj aktuálnu ponuku zľavnených pobytov
Pobyty v kúpeľoch slúžia na upevnenie Vášho zdravotného stavu, ako aj na regeneráciu vášho organizmu, skrátka na celkový oddych a pohodu.

Vyberte si liečebný pobyt

Kúpele Luhačovice Trenčianske Teplice kúpele Kúpele Piešťany

Kúpele V Turčianských Tepliciach Kúpele Dudince Nimnica kúpele

15 kometarov
 1. 1. Marec 2012
 2. 28. August 2011
 3. 20. Júl 2011
 4. 5. Jún 2011
 5. 1. Apríl 2011
 6. 4. Január 2011
 7. 2. Máj 2010
 8. 14. Apríl 2010
  • 17. Jún 2014
 9. 6. Apríl 2010
 10. 5. Február 2010

Napísať komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *