Kto a ako platí kúpele

Koľko zaplatí poistenec za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti?

Váš účet za kúpeľný pobyt závisí od toho, do ktorej kategórie patríte.

Kúpeľná starostlivosť môže byť hradená plne alebo čiastočne a to podľa zákona č. 577/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov.

Kúpeľná liečba na účely tohto zákona je zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľných liečebniach.

Podľa jednotlivých ochorení je kúpeľná starostlivosť je rozdelená na dve základné skupiny: A a B. Výška úhrady z verejného zdravotného poistenia pritom zodpovedá týmto skupinám.

Kategória A

A = indikácia, zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby (pobyt na lôžku, strava) sú čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia.

V skupine A si pacient neplatí liečbu, stravu ani ubytovanie. Všetko hradí zdravotná poisťovňa. Pacient platí akurát zákonom stanovený poplatok 1,66 € za deň pobytu, pričom prvý a posledný deň sa počíta ako jeden deň.

Oslobodení od poplatku sú:

 • do dovŕšenia 3 rokov veku,
 • v hmotnej núdzi, ktorí sa preukážu rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevok v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu a to od štvrtého dňa poskytovania tej istej ústavnej starostlivosti,
 • nositelia ocenenia najmenej striebornej Jánskeho plakety.

Oslobodenie od úhrad sa nevzťahuje na poistencov pri kúpeľnej indikácii typu B.

Nezabudnite, platíte si kúpeľný poplatok a daň z ubytovania.

Kategória B

B = indikácia, zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby (pobyt na lôžku, strava) nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

Pacient z kategórie B má hradenú zdravotnú starostlivosť. Ubytovanie a stravu si vyberie aj platí sám/sama. Vychádzate z ponuky a cenníka kúpeľov. Ak kúpele ponúkajú štandardné ubytovanie (minimálne dvojlôžkovú izbu so sociálnym zariadením umiestneným mimo izby),  zo zákona si môžu pýtať za deň maximálne 7,30 € v hlavnej sezóne (II. a III. štvrťrok) a 4,98 € za jeden deň mimo sezóny (I. a IV. štvrťrok). Takýchto izieb je však minimum. Preto je pravdepodobné, že si vyberiete nadštandard a zaplatíte zaň cenu, ktorú zákon nereguluje a určuje si ju kúpeľné zariadenie.

Nezabudnite, platíte si kúpeľný poplatok a daň z ubytovania.

Upozornenie:

Odporúčame každému poistencovi zistiť si u svojej zdravotnej poisťovni podmienky na kúpeľnú starostlivosť.
Kúpele si môžete zvoliť sami aj v prípade, že vám celú kúpeľnú liečbu hradí zdravotná poisťovňa (v prípade ochorení typu A). Tieto kúpele však musia mať podpísanú zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou a taktiež voľné miesta .

Samoplatca:

Vyberá si kúpele podľa svojho uváženia a platí si všetky služby a zdravotnú starostlivosť.

Tabuľka o platbách v kúpeľoch:

Čo sa platí:Kto vystaví návrh:Termín nástupu:
Poistenci - skupina Apoplatky za služby

1,66 €/noc
všeobecný lekár, špecialistapo schválení zdravotnou poisťovňou určia dátum nástupu kúpele
Poistenci - skupina Bubytovanie, stravuvšeobecný lekár, špecialistapo schválení zdravotnou poisťovňou si rezervujete termín po dohode s kúpeľmi
Samoplatcacelý kúpeľný pobytvyberá si rozhoduje sa sámkedy sa Vám zachce - kedykoľvek počas roka

Samoplátca – výber kúpeľných pobytov

Kúpeľné pobyty :

Ponuka pobytov v kúpeľoch na celom Slovensku. Nový elán do života Vám pomôžu načerpať kúpeľné pobyty.Na stránkach nájdete aj aktuálnu ponuku zľavnených pobytov
Pobyty v kúpeľoch slúžia na upevnenie Vášho zdravotného stavu, ako aj na regeneráciu vášho organizmu, skrátka na celkový oddych a pohodu.

Vyberte si liečebný pobyt

Kúpele – najnovšie  ponuky
15 kometarov
 1. 1. Marec 2012
 2. 28. August 2011
 3. 20. Júl 2011
 4. 5. Jún 2011
 5. 1. Apríl 2011
 6. 4. Január 2011
 7. 2. Máj 2010
 8. 14. Apríl 2010
  • 17. Jún 2014
 9. 6. Apríl 2010
 10. 5. Február 2010

Napísať komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *