Žiadosť na kúpeľnú liečbu

Postup pri žiadosti o kúpeľný pobyt

Viete ako postupovať ?

Pacienti mnohokrát nevedia presne, ako postupovať pri vybavovaní poukazu na kúpele. A tiež sa často stáva aj to, že vôbec nie je o tom informovaný lekárom. No a môže sa stať aj to, že na kúpele časom stratia nárok. A hlavne pre tých, je tu uvedený postup:

Kto vystavuje žiadosť na kúpeľnú starostlivosť

Návrh na kúpeľnú liečbu vystaví pacientovi lekár, na normalizovanom tlačive (SEVT 147820): Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý sa predkladá zdravotnej poisťovni. Ak ho nemá lekár, môžete si ho zakúpiť v sieti predajní SEVT.
Návrh kúpeľnej liečby musí byť vyplnený správne a obsahovať popis ochorenia, na ktoré je kúpeľná starostlivosť navrhnutá a údaje o aktuálnej liečbe tohto ochorenia.

Doručenie žiadosti poisťovni

Uchádzač o kúpeľný pobyt, návrh po vyplnení doručí príslušnej pobočke svojej zdravotnej poisťovne prostredníctvom podateľne alebo ho môže aj zaslať poštou.

Kto posudzuje žiadosť na kúpeľnú starostlivosť

Návrh posudzuje revízny lekár, prípadne komisia príslušnej poisťovne.

Návrhy na kúpeľnú starostlivosť, ktoré nebudú vybavené do dvanástich mesiacov od vypísania, musia byť do skončenia trinásteho mesiaca aktualizované. Aktualizácia znamená aktuálne zhodnotenie zdravotného stavu poistenca, vyšetrení a liečby lekárom. V prípade neaktualizovania bude návrh automaticky archivovaný.

Ako je informovaný poistenec

O rozhodnutí poisťovne ohľadom kúpeľnej liečby, musí byť poistenec informovaný písomne.

Nástup na liečenie

Poistenec nedostáva poukaz na kúpeľnú starostlivosť s presne určeným termínom nástupu. Zdravotná poisťovna po schválení návrhu na liečbu poistencovi oznámi, že mu návrh schválila a súčasne spresní, do ktorých kúpeľov návrh poslala.
Až kúpeľné zariadenie oznámi poistencovi termín, kedy má na liečenie nastúpiť.

Výber kúpeľných pobytov

Kúpeľné pobyty :

Ponuka pobytov v kúpeľoch na celom Slovensku. Nový elán do života Vám pomôžu načerpať kúpeľné pobyty.Na stránkach nájdete aj aktuálnu ponuku zľavnených pobytov
Pobyty v kúpeľoch slúžia na upevnenie Vášho zdravotného stavu, ako aj na regeneráciu vášho organizmu, skrátka na celkový oddych a pohodu.

Vyberte si liečebný pobyt

Kúpele – najnovšie  ponuky

 

Pozrite si na stránkach aj toto:

Vaše hodnotenie
16 kometarov
 1. 2. Marec 2013
  • 26. Apríl 2013
 2. 2. Jún 2012
 3. 13. Október 2011
 4. 3. Október 2011
 5. 5. Júl 2011
 6. 5. Júl 2011
 7. 29. Jún 2011
 8. 17. September 2010
 9. 25. Február 2010
 10. 25. Február 2010

Napísať komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *