Dôvera – otázky ku kúpeľnej liečbe

Pripravujete  sa na kúpeľnú liečbu alebo idete do kúpeľov? Vybrali sme pre vás výber najčastejších otázok na tému kúpeľná starostlivosť, od zdravotnej poisťovni Dôvera.

Prečo najčastejšie zamietate kúpeľné návrhy?

Najčastejším dôvodom je strata  platnosti kúpeľného návrhu. Takisto, ak pacient neabsolvuje sústavnú liečbu daného ochorenia, alebo navrhujúci lekár prehliadne určenú periodicitu kúpeľnej liečby.

Pri niektorých ochoreniach je možné ísť do kúpeľov raz za dva roky, nie každý rok. Napríklad kúpeľné návrhy pre skupinu B – ochorenia bedrových, kolenných kĺbov, chrbtice, cukrovka.

Môže sa stať, že zamietnete návrh, pretože ho lekár zle vypísal?

Áno, veľmi často sa stáva, že ošetrujúci lekári nekorektne  informujú pacientov alebo nesprávne, či neúplne  vypíšu kúpeľný návrh. Niekedy sa sami poistenci pýtajú  , na čo majú vôbec nárok. Stáva sa, že návrh vypíšu neskoro a nie je ho tak možné včas doručiť do zdravotnej poisťovne.

Kedy zdravotná poisťovňa zamietne návrh na kúpeľnú zdravotnú starostlivosť?

Pri schvaľovaní kúpeľných návrhov sa musíme držať toho, čo nám hovorí legislatíva.

Pacient, ktorý má byť liečený v kúpeľoch, musí doručiť kúpeľný návrh do zdravotnej poisťovne včas (najneskôr 6 týždňov pred skončením jeho platnosti), ešte počas jeho platnosti.

Návrh musíme zamietnuť aj v prípadoch, kedy lekár vypíše liečbu na nesprávnu indikačnú skupinu alebo ochorenie, ktoré sa v kúpeľoch nedá liečiť. Kúpeľné návrhy neschvaľujeme ani v prípade, že pacient je neplatič.

Kedy ho má teda pacient podať?

Podľa zákona najneskôr šesť týždňov pred ukončením platnosti musí byť návrh doručený do zdravotnej poisťovne. Táto doba závisí od danej indikácie, nakoľko pri niektorých ochoreniach je to 6, resp. 12 mesiacov od operácie, pri skupine B väčšinou  12 mesiacov od vystavenia návrhu. Doručuje ho pacient, buď poštou alebo osobne na pobočke.

Ako dlho trvá v ZP schválenie kúpeľného návrhu?

Lehotou obvyklou na schvaľovanie takejto agendy je  30 dní, závisí od sezónnosti, od marca do júla je to 30 dní, ak nám prídu návrhy na jeseň od septembra do konca roka, stihneme ich vybaviť za pár dní.

Najviac ľudí chce ísť do kúpeľov počas letných dovoleniek a školských prázdnin. Ak sa ale stane, že  návrh je  do poisťovne z rôznych príčin doručený v hraničnej lehote menej ako 6 týždňov pred ukončením nároku na poskytnutie kúpeľnej liečbu, snažíme sa vždy postupovať tak, aby sme poistencovi liečbu umožnili.

Ako stanovujete termín nástupu pacienta do kúpeľov?

Návrhy na liečbu typu A posielame do kúpeľov, tie podľa svojich možností dajú poistencovi termín tak, aby to stihol do platnosti návrhu. Návrhy typu B – schválený kúpeľný návrh so zoznamom kúpeľov posielame poistencovi domov. On si vyberie, kam chce ísť a dohodne si s konkrétnymi kúpeľmi aj termín.

Stáva sa často, že pacienti nestihnú návrh doručiť včas?

Chronickí pacienti často zabudnú na to, že musia doručiť návrh v určitom termíne.
Nedávno sme  riešili prípad, kedy pacientovi po operácii lekár vypísal návrh v apríli 2013 a platnosť návrhu bola do júla 2013. Potiaľ by to bolo ešte v poriadku. Klient však návrh doručil  až v októbri. Takýto návrh samozrejme nebolo možné schváliť.

Aká je dĺžka platnosti kúpeľného návrhu?

Pri niektorých diagnózach do pol roka, pri napríklad onkologických diagnózach platí kúpeľný návrh 24 mesiacov od ukončenia liečby.

Ako stanovujete termín nástupu pacienta do kúpeľov?

Návrhy na liečbu typu A posielame do kúpeľov, tie podľa svojich možností dajú poistencovi termín tak, aby to stihol do platnosti návrhu. Návrhy typu B – schválený kúpeľný návrh so zoznamom kúpeľov posielame poistencovi domov. On si vyberie, kam chce ísť a dohodne si s konkrétnymi kúpeľmi aj termín.

Čo ak pacient presiahne počas pobytu v kúpeľoch platnosť návrhu a zostane o dva dni dlhšie ako mal platný návrh. Nepreplatíte mu liečbu?

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť obsahuje aj dĺžku pobytov. Z verejného zdravotného poistenia uhrádzame vopred schválené trvanie pobytov.

Čo ak pacient počas liečby v kúpeľoch ochorie?

Zo zdravotných dôvodov môže pre po vyzdravení opäť nastúpiť a pokračovať v začatej liečbe. Podmienka je, aby to stihol do skončenia platnosti kúpeľného návrhu. Prerušiť liečbu môže aj z vážnych rodinných dôvodov.

Sú kúpele stále doménou starších ľudí alebo sa liečia aj mladší?

Vidíme, že naše kúpeľné zariadenia navštevujú stále mladší, a to najmä z dôvodu civilizačných ochorení, ako sú cukrovka, onkologické ochorenia, infarkty.

Mladé ženy privádzajú do kúpeľov aj stavy po gynekologických operáciách. Najviac je stále pacientov s ochoreniami pohybového aparátu.  A to sa týka aj mladých ľudí, ktorí absolvujú výmenu bedrových kĺbov, operácie chrbtice.

Stávajú sa prípady, že lekári si za vypísanie kúpeľného návrhu pýtajú poplatky. Je to v poriadku?

Vystavenie kúpeľného návrhu podľa Indikačného zoznamu pre kúpeľnú liečbu je zdravotnou dokumentáciou a teda súčasťou zdravotnej starostlivosti.

Lekári by si za to nemali pýtať peniaze. Stáva sa, že pacienti si od nás žiadajú  o  preplatenie  poplatkov za vystavenie návrhu. Takýmto požiadavkám však nemôžeme vyhovieť.

Ak má lekár v ambulancii zverejnený schválený cenník s touto položkou, pacient by mal byť vopred informovaný o tom, či je alebo  nie je vypísanie kúpeľného návrhu spoplatnené.

Ako pacient zistí, či zdravotná poisťovňa prepláca tieto výkony?

Môže si to zistiť v Elektronickej pobočke, vo svojej elektronickej zdravotnej karte. Ak tam vidí, že lekár nám účtoval výkon – Vypísanie kúpeľného návrhu –  a pacient pri tom za to platil, mal by nám to cez Elektronickú pobočku nahlásiť.

Každým takýmto podnetom sa budeme zaoberať, jeho riešenie však bude v zmysle zmluvných vzťahov s lekárom.  Refundácia poistencovi v takomto prípade nie je možná.

zdroj 2015: Zdravotná poisťovňa Dôvera