Choroby dýchacích ciest

Pozrite si indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť – netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Nájdete tu rozdelenie diagnóz do skupín (A,B), indikáciu, kto návrh vyhotovuje a dĺžku pobytu.

Netuberkulózne choroby dýchacích ciest – indikácie u poistencov, ktorí dovŕšili 18. rok veku

Kontraindikácie pre celú skupinu : Kardiorespiračná nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách, fajčenie. V celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len raz ročne, t. j. v odbornom liečebnom ústave alebo v kúpeľnej liečebni.

SkupinaIndikáciaNávrh vyhotovujeDĺžka pobytu/dní
BChronická bronchitída, sústavne odborne liečená.internista, pneumológ,
ftizeológ alergológ,
imunológ, všeobecný lekár
21
AIná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba. Bronchiálna astma sústavne odborne liečená.pneumológ, alergológ, imunológ21
AStavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc a po transplantácii pľúc do 12 mesiacov po operácii.chirurg, internista,
pneumológ, všeobecný lekár
21
BHypertrofické zápaly alebo atrofické zmeny horných dýchacích ciest, sústavne odborne liečené.otorinolaryngológ,
všeobecný lekár
21
BAlergické nádchy preukázané alergologickým vyšetrením, sústavne odborne liečené.alergológ, imunológ,
všeobecný lekár
21
AStavy po operáciách horných dýchacích orgánov do 12 mesiacov po operácii.otorinolaryngológ, všeobecný lekár21
APľúcne fibrózy, sústavne odborne liečené.internista, pneumológ,
všeobecný lekár
21
Netuberkulózne choroby dýchacích ciest – indikácie u poistencov, ktorí nedovŕšili 18. rok veku

Kontraindikácia pre celú skupinu: kardiorespiračná nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách, závažné bronchiektázie. V celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len jedenkrát ročne, t. j. v odbornom liečebnom ústave, v kúpeľnej liečebni alebo v detskej ozdravovni.

SkupinaIndikáciaNávrh vyhotovujeDĺžka pobytu/dní
ARecidivujúce katary horných dýchacích ciest s oslabenou odolnosťou.otorinolaryngológ,
alergológ, imunológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast
21-28
AAlergické nádchy dokázané alergologickým vyšetrením.otorinolaryngológ,
alergológ, imunológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast
21-28
ARecidivujúca bronchitída. Iba v prípadoch, kde napriek adekvátnej liečbe dochádza ku klinicky významným prejavom ochorenia.pneumoftizeológ,
alergológ, imunológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast
21-28
ASinobronchitída. Iné choroby horných dýchacích ciest. Iba v prípadoch, kde napriek adekvátnej liečbe dochádza ku klinicky významným prejavom ochorenia.pneumoftizeológ,
alergológ, imunológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast
21-28
AStavy po opakovanom zápale pľúc v priebehu posledných dvoch rokov.pneumoftizeológ,
alergológ, imunológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast
21-28
AChronická bronchitída, obštrukčná bronchitída.pneumoftizeológ,
alergológ, imunológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast
21-28
ABronchiálna astma.pneumoftizeológ,
alergológ, imunológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast
21-28
ADermorespiračný syndróm.pneumoftizeológ,
alergológ, imunológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast
21-28
AStavy po pľúcnych operáciách do 12 mesiacov po operáciichirurg,
pneumoftizeológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast
21-28

dychacie-pobyty

Nezabudnite sa pozrieť aj na: