Obehové ústrojenstvo

Medzi časté civilizačné choroby patria aj choroby srdca a ciev.
Vysoký krvný tlak, choroba srdca, krčové žily, chlopňové chyby, operácie by-pasu, to sú len najvýznamnejšie indikácie.

Pre choroby obehového ústrojenstva (srdce/cievy) sa doporučujú tieto kúpele:
Kúpele Dudince, Kúpele Sliač, Bardejovské kúpele, Kúpele Vyšné Ružbachy, Kúpele Nimnica, Kúpele Číž, Kúpele Brusno

Pozrite si indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť – choroby obehového ústrojenstva.

Nájdete tu rozdelenie diagnóz do skupín (A,B), indikáciu, kto návrh vyhotovuje a dĺžku pobytu.Choroby obehového ústrojenstva -indikácie u poistencov, ktorí dovŕšili 18. rok veku

Kontraindikácia pre celú skupinu : fajčenie.

SkupinaIndikáciaNávrh vyhotovujeDĺžka pobytu/dní
BStav po akútnej karditíde do 12 mesiacov od vzniku.internista, kardiológ,
všeobecný lekár
21
BChlopňové chyby.internista, kardiológ,
všeobecný lekár
21
BIschemická srdcová choroba s anginóznymi záchvatmi
a stavy po implantácii kardiostimulátora.
internista, kardiológ,
všeobecný lekár
21
BStav po akútnom infarkte myokardu vhodný alebo akútnom koronárnom syndróme pre II. fázu rehabilitácie, najneskôr do 12 mesiacov po vzniku.internista, kardiológ,
všeobecný lekár
21
BHypertenzívna choroba II. stupňa podľa klasifikácie európskej kardiologickej spoločnosti. Juvenilná hypertenziainternista, kardiológ,
všeobecný lekár
21
AHypertenzívna choroba III. stupńa podľa klasifikácie európskej kardiologickej spoločnosti komplikovaná týmito stavmi: Ischemická choroba srdca, cievne
mozgové príhody, obliterácie ciev dolných končatín II. až III. stupňa a vaskulárna nefroskleróza.
internista, kardiológ,
všeobecný lekár
21
BOchorenie tepien končatín na podklade aterosklerotickom alebo zápalovom v II. štádiu.internista, kardiológ,
všeobecný lekár
21
BStav po trombózach a tromboflebitídach s pretrvávajúcimi následkami najskôr 3 mesiace po odoznení povrchovej tromboflebitídy a 6 mesiacov po hlbokej trombóze. Chronické lymfatické edémy.internista, kardiológ,
všeobecný lekár
21
AStavy po operáciách srdcových chýb vrodených alebo získaných, stavy po revaskularizačných cievnych rekonštrukciách na srdci vrátane stavov po perkutánnej
transluminálnej angioplastike, transplantácie srdca, poúrazové stavy srdca, vhodné pre druhú fázu rehabilitácie, najneskôr do 6 mesiacov po operácii alebo úraze.
kardiochirurg,kardiológ,
všeobecný lekár
21
BStavy po operáciách srdcových chýb vrodených alebo získaných a stavy po revaskularizačných cievnych rekonštrukciách na srdci vrátane stavov po perkutánnej
transluminálnej angioplastike, transplantáciách srdca, poúrazové stavy srdca od 6 do 12 mesiacov po operácii alebo úraze pri pretrvávajúcich ťažkostiach v prípade neindikovania II/9.
kardiochirurg,kardiológ,
všeobecný lekár
21
AStavy po cievnych rekonštrukčných operáciách na cievnom systéme do 12 mesiacov po operácii.kardiochirurg, kardiológ,
angiológ, všeobecný lekár
21
Choroby obehového ústrojenstva -indikácie u poistencov, ktorí nedovŕšili 18. rok veku

Kontraindikácia pre celú skupinu: aktivita zápalových procesov, pokojová alebo nočná dýchavica, bakteriálna endokarditída, prejavy stázy vo veľkom obehu, blokády III. stupňa so stavmi bezvedomia v anamnéze.

SkupinaIndikáciaNávrh vyhotovujeDĺžka pobytu/dní
AStavy po akútnej karditíde (reumatická horúčka, para- a postinfekčná karditída) od 3 do 12 mesiacov po vymiznutí aktivity.kardiológ, reumatológ, všeobecný lekár pre deti a dorast21-28
AChronické karditídy.kardiológ, reumatológ, všeobecný lekár pre deti a dorast21-28
AStavy po operáciách vrodených alebo získaných chýb obehového ústrojenstva do 12 mesiacov po operácii.kardiochirurg, kardiológ, všeobecný lekár pre deti a dorast21-28
Akardiológ, reumatológ, všeobecný lekár pre deti a dorast21-28neurologicke-pobyty

Nezabudnite sa pozrieť aj na: