Obehové ústrojenstvo

Medzi časté civilizačné choroby patria aj choroby srdca a ciev.
Vysoký krvný tlak, choroba srdca, krčové žily, chlopňové chyby, operácie by-pasu, to sú len najvýznamnejšie indikácie.

Pre choroby obehového ústrojenstva (srdce/cievy) sa doporučujú tieto kúpele:

PREHĽAD VYŠETRENÍ NA VYSTAVENIE NÁVRHU NA KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ – choroby obehového ústrojenstva.

Odborné vyšetrenie. EKG vyšetrenie sérových lipidov a lipoproteínov, pri hypertenzívnej chorobe II. a III. štádia podľa SZO očné pozadie a príslušné odborné vyšetrenia podľa uváženia odborného lekára. RTG hrudných orgánov/u detí individuálne podľa uváženia navrhujúceho lekára.

Kontraindikácia pre celú skupinu: aktivita zápalových procesov, pokojová alebo nočná dýchavica, bakteriálna endokarditída, prejavy stázy vo veľkom obehu, blokády III. stupňa so stavmi bezvedomia v anamnéze. 

Kontraindikácia pre celú skupinu : fajčenie.Nezabudnite sa pozrieť aj na: