Tráviace ústrojenstvo

Pozrite si indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť – choroby tráviaceho ústrojenstva

Nájdete tu rozdelenie diagnóz do skupín (A,B), indikáciu, kto návrh vyhotovuje a dĺžku pobytu.

Choroby tráviaceho ústrojenstva -indikácie u poistencov, ktorí dovŕšili 18. rok veku

Kontraindikácie pre celú skupinu III: ťažké poruchy výživy, malabsorbčný syndróm, opakované hematemézy a meléna, fajčenie.

SkupinaIndikáciaNávrh vyhotovujeDĺžka pobytu/dní
BZdĺhavé funkčné žalúdočné dyspepsie, benígne ochorenia pažerákagastroenterológ,
internista,
všeobecný lekár
21
BVredová choroba žalúdka, dvanástnika a bulbitída v štádiu upokojujúcej sa exacerbácie alebo remisie.gastroenterológ,
internista,
všeobecný lekár
21
AStavy po operáciách žalúdka, dvanástnika a pažeráka, stavy po operáciách pečene, pankreasu, transplantácii pečene do 12 mesiacov po operácii.gastroenterológ,
internista,
hepatológ, chirurg,
všeobecný lekár
21
BRegionálna enterokolitída, Crohnova chorobagastroenterológ,
všeobecný lekár
21
AStavy po resekcii tenkého alebo hrubého čreva do 12 mesiacov po operácii.chirurg,
gastroenterológ,
všeobecný lekár
21
BProktokolitída - stredne ťažká a ťažká forma vrátane pooperačných stavov v remisii, dokázaná rektoskopicky, prípadne kolonoskopicky.chirurg,
gastroenterológ,
všeobecný lekár
21
BChronické ochorenie žlčníka s litiázou alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia a poruchy žlčových ciest podložené odborným nálezom.gastroenterológ,
internista,
všeobecný lekár
21
AStavy po operácii žlčníka a žlčových ciest do 12 mesiacov po operácii vrátane stavov po extrakcii žlčových kameňov endoskopickou metódou a pretrvávajúcimi dyspeptickými ťažkosťami podloženými odborným nálezom.chirurg,
gastroenterológ,
hepatológ,
všeobecný lekár
21
BStavy po akútnej hepatitíde akejkoľvek etiológie s preukázanou poruchou pečeňovej funkcie do 6 mesiacov po prepustení z ústavného liečenia.infektológ,
internista,
hepatológ,
všeobecný lekár
21
BChronické ochorenie pečene s preukázanou poruchou funkcie pečene, bez známok portálnej hypertenzie – Child I.nfektológ,
internista,
hepatológ,
všeobecný lekár
21
AStavy po akútnej pankreatitíde alebo exacerbácii pankreatitídy do 6 mesiacov po akútnej príhode alebo exacerbácii spojenej s ústavnou liečbou.internista, chirurg,
gastroenterológ,
všeobecný lekár
21
BChronická pankreatitída s preukázanou poruchou funkcie alebo morfologickými zmenami.internista,
gastroenterológ,
všeobecný lekár
21Choroby tráviaceho ústrojenstva -indikácie u poistencov, ktorí nedovŕšili 18. rok veku

Kontraindikácia pre celú skupinu : ťažké poruchy výživy, opakovaná hemateméza a meléna.

SkupinaIndikáciaNávrh vyhotovujeDĺžka pobytu/dní
AChronické ochorenie žalúdka, funkčné poruchy žalúdka, chronická gastritída a erozívna duodenitída, vredová choroba žalúdka a dvanástnika, stavy po operáciách žalúdka a dvanástnika do 12 mesiacov po operácii.gastroenterológ, chirurg, všeobecný lekár pre deti a dorast21-28
AChronické ochorenie čriev, vrodená anomália tenkého a hrubého čreva, funkčné poruchy tenkého a hrubého čreva, chronické enterokolitídy vrátane Crohnovej
choroby a proktokolitída, celiakálne sprue a ostatné primárne malabsorpčné syndrómy, sekundárne malabsorpčné syndrómy, dermatogénne malabsorpčné syndrómy, črevná polypóza, vrodený megakolón. Stavy po operáciách na tenkom i hrubom čreve do 12
mesiacov po operácii.
gastroenterológ, chirurg, všeobecný lekár pre deti a dorast21-28
AChoroby pečene, stavy po infekčnej hepatitíde, chronické hepatitídy, cirhózy v stave dekompenzácie, toxické poškodenie pečene, stavy po infekčnej mononukleóze s pečeňovou poruchou, stavy po úrazoch a operáciách pečene do 12 mesiacov po úraze
alebo operáci
gastroenterológ, hepatológ, chirurg, infektológ, všeobecný lekár pre deti a dorast21-28
AChronické ochorenie žlčníka a žlčových ciest, vrodené poruchy tvorby žlče a biliárnej sekrécie, chronické cholecystitídy, biliárne dyspepsie, stavy po operáciách žlčníka a žlčových ciest do 12 mesiacov po operáciihepatológ, gastroenterológ, chirurg, všeobecný lekár pre deti a dorast21-28
AChronické choroby pankreasu, stavy po akútnej pankreatitíde, pankreatická achýlia vrodená a získaná, mukoviscidóza, stavy po operáciách a úrazoch pankreasu do 12 mesiacov po úraze alebo operácii.gastroenterológ, chirurg, všeobecný lekár pre deti a dorast21-28
AIné choroby tráviacej sústavy spojené s poruchami výživy a celkové oslabenie zdravotného stavu.gastroenterológ, chirurg, všeobecný lekár pre deti a dorast21-28
AStavy po brušných operáciách do 12 mesiacov po operácii.chirurg, všeobecný
lekár pre deti a
dorast
21-28
ACeliakia a ostatné primárne malabsorčné syndrómy.gastroenterológ, chirurg, všeobecný lekár pre deti a dorast21-28

 


Kúpele pre samoplatcov – tráviace ústrojenstvo

Vybrané kúpele pre tráviace ústrojenstvo


Kúpelné pobyty pre samoplatcov

Kúpele PiešťanyKúpele Trenčianske TepliceKúpele DudinceKúpele Rajecké TepliceKúpele ČížKúpele Turčianske TepliceKúpele LuhačoviceKúpele BardejovKúpele Sklené TepliceKúpele SliačKúpele NimnicaKúpele Vyšné RužbachyKúpele Čechy – pobytyKúpele Maďarsko – pobyty


 

Nezabudnite sa pozrieť aj na: