Tráviace ústrojenstvo

Choroby tráviaceho ústrojenstva -PREHĽAD VYŠETRENÍ NA VYSTAVENIE NÁVRHU NA KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ

Odborné vyšetrenie. Výsledky vyšetrení, ktoré objektivizujú diagnózu pacienta. Pri chorobách pečene a žlčníka pečeňové skúšky, prípadne vyšetrenie žlčových ciest, vyšetrenie ultrazvukom.

Kontraindikácie pre celú skupinu III: ťažké poruchy výživy, malabsorbčný syndróm, opakované hematemézy a meléna, fajčenie.


Kúpele pre samoplatcov – tráviace ústrojenstvo

Vybrané kúpele pre tráviace ústrojenstvo

Nezabudnite sa pozrieť aj na: