Látková výmena

Pozrite si indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť – choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

Nájdete tu rozdelenie diagnóz do skupín (A,B), indikáciu, kto návrh do kúpeľov vyhotovuje a dĺžku pobytu v kúpeľoch.

Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou – indikácie u poistencov, ktorí dovŕšili 18. rok veku

SkupinaIndikáciaNávrh vyhotovujeDĺžka pobytu/dní
ADiabetes mellitus - do 6 mesiacov po jeho zistení. Klasifikovaný podľa kritérií Svetovej zdravotníckej organizácie.diabetológ,
všeobecný lekár
21
ADiabetes mellitus s komplikáciami (mikro- a makroangiopatie, neuropatie).diabetológ,
všeobecný lekár
21
BHyperlipoproteinémia II. až V. typu s komplikáciami.diabetológ,
všeobecný lekár
21
AStavy po operácii štítnej žľazy pre tyreotoxikózu do 12 mesiacov po operácii.internista,
endokrinológ,
chirurg,
všeobecný lekár
21

Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou – indikácie u poistencov, ktorí nedovŕšili 18. rok veku

SkupinaindikáciaNávrh vyhotovujeDĺžka pobytu/dní
ADiabetes mellitus.diabetológ, endokrinológ, všeobecný lekár pre deti a dorast21-28
AŤažká obezita pri zvýšení náležitej hmotnosti o viac ako 50 %.endokrinológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast
21-28
AChoroby štítnej žľazy vrátane pooperačných stavov do 12 mesiacov po stabilizácii.endokrinológ, všeobecný lekár pre deti a dorast21-28

Nezabudnite sa pozrieť aj na:

Zľavy pre samoplatcov: