Indikácie

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

Do kúpeľov sa môžete dostať dvomi spôsobmi, buď vás na kúpeľnú starostlivosť odporučí lekár na základe „Indikačný zoznam“ alebo môžete ísť ako samoplatca. Kúpeľná liečba vás najlacnejšie vyjde, ak tam pôjdete cez zdravotnú poisťovňu.

Kto sa chce ísť liečiť do kúpeľov, na základe svojej choroby mal by vedieť diagnózu svojej choroby. Nemusíte ich hľadať, postupne nájdete na stránkach popis jednotlivých diagnóz uvedených v prílohe zákona 577/2004. Nájdete tu rozdelenie diagnóz do skupín (A,B), indikáciu, kto návrh vyhotovuje a dĺžku pobytu.

§ 7 Kúpeľná starostlivosť

(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádza kúpeľná starostlivosť, ak nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú zdravotnú starostlivosť (ďalej len „ambulantná starostlivosť“) alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť (ďalej len „ústavná starostlivosť“).

(2) Kúpeľná starostlivosť na účely tohto zákona je zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľných liečebniach.

(3) Choroby, pri ktorých sa kúpeľná starostlivosť plne alebo čiastočne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia, indikačné podmienky a dĺžka liečebného pobytu sú uvedené v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť, ktorý tvorí prílohu č. 6.

(4) Poskytnutie kúpeľnej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa na návrh lekára uvedeného pri jednotlivých indikáciách zoznamu podľa odseku 3.

(5) Ak nebola poskytnutá kúpeľná starostlivosť počas krízovej situácie osobe, ktorej bol vystavený návrh na kúpeľnú starostlivosť, a lekár oprávnený podať návrh na kúpeľnú starostlivosť potvrdí na žiadosť tejto osoby do dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie potrebu kúpeľnej starostlivosti, na časové obmedzenie kúpeľnej starostlivosti uvedené v indikácii v prílohe č. 6 sa neprihliada.

Choroby, pri ktorých sa kúpeľná starostlivosť buď v plnej miere, alebo čiastočne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia, indikačné podmienky a dĺžka liečebného pobytu sú uvedené v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť (príloha č. 6 zákona 577/2004).
Indikačný zoznam je rozdelený na indikácie poistencov, ktorí dovŕšili 18. rok veku a ktorí nedovŕšili 18. rok veku.

Indikačný zoznam – kúpeľná starostlivosť


Pozrite si aj : Diagnózy, ktoré sa liečia v jednotlivých kúpeľoch


Najobľúbenejšie pobyty v kúpeľoch

Indikačný zoznam ilustračný obrázok

Kúpele pre seniorov
Načerpajte silu pomocou seniorského pobytu. Vyberte si z pestrej ponuky kúpeľných, relaxačných, rekondičných či wellness
► ► POZRI PONUKY

indikačný zoznam kruhový ilustračný obrázok

Kúpele pre samoplatcov
Samoplatcovia sú väčšinou klienti, ktorí chcú urobiť niečo pre svoje zdravie a nechcú byť závislí na rozhodovaní zdravotnej poisťovne
► ► POZRI PONUKY

indikačný zoznam ilustračný obrázok k článku

Víkendové pobyty
Premýšľate ako vhodne stráviť víkend? Tak už neotáľajte a vyrazte na víkendový pobyt, oddýchnete si a nebudete ľutovať
► ► POZRI PONUKY


Zľavy pre samoplatcov:

Nezabudnite sa pozrieť aj na: