Nervové choroby

Pozrite si indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť – nervové choroby

Nájdete tu rozdelenie diagnóz do skupín (A,B), indikáciu, kto návrh vyhotovuje a dĺžku pobytu.

Nervové choroby – indikácie u poistencov, ktorí dovŕšili 18. rok veku

Kontraindikácie pre celú skupinu: Vážne psychické poruchy, nemožnosť záťaže pacienta rehabilitačnou liečbou. V celej skupine (okrem VI/4, VI/7) je možný len jedenkrát ročne pobyt buď v kúpeľnej liečebni, alebo v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová, alebo v odbornom liečebnom ústave.

SkupinaIndikáciaNávrh vyhotovujeDĺžka pobytu/dní
AChabé obrny (okrem poúrazových) vrátane poinfekčných polyradikuloneuritíd do 12 mesiacov po odoznení akútneho štádia.neurológ, lekár FBLR, infektológ, všeobecný lekár21
BChabé obrny (okrem poúrazových) a stavy po poliomyelitíde.neurológ, lekár FBLR, všeobecný lekár21
BPolyneuropatie s paretickými prejavmi.neurológ, lekár FBLR, všeobecný lekár21
AZápalové ochorenia centrálneho nervstva (stavy po meningoencefalitídach a po myelitídach) po skončení akútneho obdobia, ak sú prítomné spasticko-paretické prejavy do 12 mesiacov po vzniku ochorenia.neurológ,
infektológ,
všeobecný lekár
21
AHemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po doznení akútneho štádia do 12 mesiacov od vzniku bez výraznejších psychických zmien a s prejavmi obnovujúcej sa funkcie.neurológ, lekár FBLR, internista, všeobecný lekár21
BHemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po odznení akútneho štádia od 12 do 24 mesiacov od vzniku, ak je predpoklad, že kúpeľné liečenie prispeje k obnoveniu a udržaniu pracovnej schopnosti a sebaobsluhy.neurológ, lekár FBLR, internista, všeobecný lekár21
AStavy po závažných poraneniach a operáciách centrálneho a periférneho nervstva s poruchami hybnosti s prejavmi obnovujúcej sa funkcie, do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie.neurológ, neurochirurg, lekár FBLR,
všeobecný lekár
21
ARoztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody, sústavne odborne liečené, so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy.neurológ, lekár
FBLR, všeobecný
lekár
21
BNervovosvalové degeneratívne choroby.neurológ, všeobecný lekár21
BSyringomyelia s paretickými prejavmi, sústavne odborne liečená.neurológ, všeobecný lekár21
BDetská mozgová obrna, ak sú predpoklady ďalšieho zlepšenia funkcie.neurológ, lekár FBLR, všeobecný lekár21
BParkinsonova choroba. Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií.neurológ, lekár FBLR, všeobecný lekár21

Nervové choroby – indikácie u poistencov, ktorí nedovŕšili 18. rok veku

Kontraindikácia pre celú skupinu: kožné defekty, stavy neovplyvniteľné rehabilitáciou.

SkupinaIndikáciaNávrh vyhotovujeDĺžka pobytu/dní
ASyndróm periférneho motorického neurónu akejkoľvek etiológie (chabé obrny).neurológ, neurochirurg,
všeobecný lekár pre deti a dorast
21-28
ASvalová dystrofia a iné svalové ochorenia.neurológ, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dorast21-28
ADetská mozgová obrna (mozočkové syndrómy a príbuzné stavy a hybné poruchy v rámci malých mozočkových postihnutí).neurológ, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dorast21-28
AIné poruchy hybnosti centrálneho pôvodu, poruchy hybnosti po zápaloch mozgu a miechy, degeneratívne a heredofamiliárne ochorenia ovplyvniteľné liečebnou
rehabilitáciou, poruchy hybnosti po cievnych a mozgových príhodách, poruchy hybnosti po úrazoch mozgu, poruchy hybnosti po operáciách benígnych nádorov centrálneho nervového systému do 12 mesiacov od operácie alebo vzniku ochorenia.
neurológ, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dorast21-28

 


Kúpele pre samoplatcov – pobyty neurologické choroby

Vybrané kúpele pre neurologické choroby


Kúpelné pobyty pre samoplatcov

Kúpele PiešťanyKúpele Trenčianske TepliceKúpele DudinceKúpele Rajecké TepliceKúpele ČížKúpele Turčianske TepliceKúpele LuhačoviceKúpele BardejovKúpele Sklené TepliceKúpele SliačKúpele NimnicaKúpele Vyšné RužbachyKúpele Čechy – pobytyKúpele Maďarsko – pobyty


 
 

Nezabudnite sa pozrieť aj na: