Nervové choroby

Nervové choroby – kúpele môžu byť prospešné pre pacientov s niektorými nervovými chorobami. Na Slovensku existuje niekoľko kúpeľov, ktoré sa venujú liečbe pacientov s týmito chorobami . Niektoré z kúpeľov, ktoré sa venujú liečbe pacientov s týmito chorobami, sú:

 • Kúpele Bojnice
 • Kúpele Dudince
 • Kúpele Piešťany
 • Kúpele Sklené Teplice
 • Kúpele Trenčianske Teplice
 • Kúpele Číž
 • Kúpele Kováčová
 • Kúpele Nimnica
 • Kúpele Rajecké Teplice
 • Kúpele Turčianske Teplice

Niektoré z indikácií pre kúpeľnú liečbu nervových chorôb sú:

 • Chabé obrny (okrem poúrazových) vrátane poinfekčných polyradikuloneuritíd do 12 mesiacov po odoznení akútneho štádia.
 • Chabé obrny (okrem poúrazových) a stavy po poliomyelitíde.
 • Polyneuropatie s paretickými prejavmi.
 • Zápalové ochorenia centrálneho nervstva (stavy po meningoencefalitídach a po myelitídach) po skončení akútneho obdobia, ak sú prítomné spasticko-paretické prejavy do 12 mesiacov po vzniku ochorenia.
 • Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po doznení akútneho štádia do 12 mesiacov od vzniku bez výraznejších psychických zmien a s prejavmi obnovujúcej sa funkcie.
 • Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po odznení akútneho štádia od 12 do 24 mesiacov od vzniku, ak je predpoklad, že kúpeľné liečenie prispeje k obnoveniu a udržaniu pracovnej schopnosti a sebaobsluhy .

Je dôležité poznamenať, že kúpele nie sú vhodné pre každého a niektoré choroby môžu byť kontraindikáciou pre kúpeľnú liečbu 1. Predtým, ako sa rozhodnete pre kúpeľnú liečbu, je dôležité sa poradiť s lekárom a zistiť, či je táto liečba pre vás vhodná 


Nervové choroby – PREHĽAD VYŠETRENÍ NA VYSTAVENIE NÁVRHU NA KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ

Odborné vyšetrenie. Neurologické vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov a funkčných vyšetrení, pri radikulárnych syndrómoch popis RTG snímok príslušnej časti chrbtice, pri cervikobrachiálnych syndrómoch EKG

Kontraindikácie pre celú skupinu: Vážne psychické poruchy, nemožnosť záťaže pacienta rehabilitačnou liečbou. V celej skupine (okrem VI/4, VI/7) je možný len jedenkrát ročne pobyt buď v kúpeľnej liečebni, alebo v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová, alebo v odbornom liečebnom ústave.

Kúpele pre samoplatcov – pobyty neurologické choroby


 

Nezabudnite sa pozrieť aj na: