Obličky a močové cesty

Pozrite si indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť – choroby obličiek a močových ciest

Nájdete tu rozdelenie diagnóz do skupín (A,B), indikáciu, kto návrh vyhotovuje a dĺžku pobytu.

Choroby obličiek a močových ciest – indikácie u poistencov, ktorí dovŕšili 18. rok veku

Kontraindikácie pre celú skupinu VIII: Stavy spojené s hromadením moču pre prekážku v močových cestách a reziduá v močovom mechúre viac ako 30 ml, sprievodná hypertenzia nad 16 kPa (120 mm Hg) diastolického tlaku, hodnota kreatinínu v sére nad 350 μmol/l, píšťaly v operačnej rane.

V prípade hemodialyzovaných pacientov je možné ich zaradenie do kúpeľnej starostlivosti, len ak je počas pobytu v kúpeľnom zariadení hemodialýza zabezpečená a príslušnou zdravotnou poisťovňou pacienta schválená úhrada hemodialyzačného procesu.

SkupinaIndikáciaNávrh vyhotovujeDĺžka pobytu/dní
BNetuberkulózne recidivujúce, zdĺhavé zápaly močových ciest.urológ, nefrológ, všeobecný lekár21
BZdĺhavá pyelonefritída v solitárnej obličke, neindikovaná pre operačnú liečbu, cystické ochorenie obličiek, nefrokalcinóza s výnimkou neliečenej hyperparatyreózy.urológ, internista,
nefrológ, všeobecný lekár
21
BObojstranná nefrolitiáza, ktorá nie je indikovaná na operačnú liečbu, cystínová nefrolitiáza.urológ, nefrológ,
všeobecný lekár
21
AStavy po operáciách obličiek vrátane transplantácií, rekonštrukčných operáciách močových ciest a stavy po prostatektómiách s komplikovaným pooperačným priebehom do 12 mesiacov po operácii.urológ, chirurg,
nefrológ, všeobecný lekár
21
BProstatitída, prostatovezikulitída, chronická uretritída, sústavne odborne liečené, stavy po prostatektómii.urológ, nefrológ,
všeobecný lekár
21

Choroby obličiek a močových ciest -indikácie u poistencov, ktorí nedovŕšili 18. rok veku

 

SkupinaIndikáciaNávrh vyhotovujeDĺžka pobytu/dní
ARecidivujúce chronické netuberkulózne zápaly obličiek a močových ciest na funkčnom alebo anatomickom podkladenefrológ, urológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast
21-28
AUrolitiáza po operácii, po spontánnom odchode konkrementu, stavy nevhodné na operáciu.nefrológ, urológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast
21-28
AStavy po operáciách močového ústrojenstva (okrem
urolitiázy) - do 12 mesiacov po operácii.
nefrológ, urológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast
21-28
AChronické difúzne ochorenia obličiek (glomerulonefritída, lipoidná nefróza, nefropatie).nefrológ, urológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast
21-28

 
Nezabudnite sa pozrieť aj na: