Onkologické choroby

Pozrite si indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť – choroby onkologické.

Nájdete tu rozdelenie diagnóz do skupín (A,B), indikáciu, kto návrh vyhotovuje a dĺžku pobytu.

Onkologické choroby – indikácie u poistencov, ktorí dovŕšili 18. rok veku

SkupinaIndikáciaNávrh vyhotovujedlžka pobytu/dni
AOnkologické choroby do 24 mesiacov od skončenia komplexnej onkologickej liečby(vrátane chemoterapie,rádioterapie), bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia.onkológ,
všeobecný lekár
21

Onkologické choroby – indikácie u poistencov, ktorí nedovŕšili 18. rok veku

SkupinaIndikáciaNávrh vyhotovujedlžka pobytu/dní
AOnkologické choroby po skončení komplexnej
onkologickej liečby do 24 mesiacov bez kýchkoľvek známok recidívy ochorenia.
onkológ, všeobecný lekár
pre deti a dorast
21-28neurologicke-pobyty

Nezabudnite sa pozrieť aj na: