Návrh na kúpele

Na kúpele máte nárok! Povedzte si o ne.

Kúpele poskytujú doplnkovú liečbu. Ak vám ich predpíše lekár a splníte zákonné podmienky, vaša zdravotná poisťovňa vám ich kompletne alebo čiastočne preplatí.

Dostať sa na kúpeľný liečebný pobyt plne alebo čiastočne hradený zdravotnou poisťovňou nemusí byť zase tak zložité, ako sa často píše.
Sami požiadajte svojho praktického lekára o kúpele. Ak to váš zdravotný stav vyžaduje, máte zo zákona právo požiadať o kúpeľnú starostlivosť svojho ošetrujúceho lekára. A potom aj pre vás nebudú kúpele len snom.
Je to len na Vás, či svoje právo na kúpele využijete alebo nie.

Návrh na kúpeľnú starostlivosť

Zaujíma Vás kto a za akých okolností a kto môže vypísať návrh na kúpeľnú starostlivosť?
Kúpeľná starostlivosť je od 1. januára 2008 zabezpečovaná poistencom zdravotných poisťovní v zmysle novely zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti.
Príloha č. 6 k zákonu č. 577/2004 Z. z. v znení zákona č. 661/2007 Z. z.
1. Návrh na kúpeľnú starostlivosť vypisuje lekár špecialista uvedený v tabuľkovej časti indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť alebo lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých alebo poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast na základe nálezu príslušného lekára špecialistu. Kúpeľnú starostlivosť možno opakovať jedenkrát v kalendárnom roku len na základe odporúčania lekára špecialistu v príslušnom špecializovanom odbore, ak v tabuľkovej časti prílohy – Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť – nie je uvedené inak.

2. Prehľad vyšetrení na vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť:
Na základe indikačnej skupiny, ktorú lekár uvedie v návrhu, bude liečba zaradená do spôsobu úhrady typu A alebo B.

 • Onkologické choroby
  onkologické vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov (moč + sediment, FW, KO, ELFO), rtg hrudných orgánov a ostatných vyšetrení, TU markery. Vyšetrenia nesmú byť staršie ako 2 mesiace.
 • Choroby obehového ústrojenstva
  EKG, pri hypertenzívnej chorobe II. a III. štádia podľa SZO očné pozadie a príslušné odborné vyšetrenia podľa uváženia odborného lekára.
 • Diabetes mellitus
  glykémia, glykosúria, kreatinín, ketolátky, údaje o liečebných dávkach antidiabetík, EKG a očné pozadie.
 • Netuberkulózne choroby dýchacieho ústrojenstva
  -rtg pľúc, spirometria, pri alergických ochoreniach alergologické vyšetrenie. U pacientov, ktorí majú absolvovať kúpeľnú liečbu na Štrbskom Plese, vyjadrenie internistu pri stavoch spojených s ICHS a hypertenziou.
 • Choroby tráviaceho ústrojenstva
  výsledky vyšetrení, ktoré objektivizujú diagnózu u pacienta. Pri chorobách pečene a žlčníka pečeňové skúšky, prípadne vyšetrenie žlčových ciest, vyšetrenie ultrazvukom.
 • Nervové choroby
  posledné neurologické vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov a funkčných vyšetrení, pri radikulárnych syndrómoch popis rtg snímok príslušnej časti chrbtice, pri cervikobrachiálnych syndrómoch EKG.
 • Choroby pohybového ústrojenstva
  posledné odborné príslušné vyšetrenie vrátane zodpovedajúceho laboratórneho vyšetrenia s popisom rtg snímok a funkčné vyšetrenie.
 • Choroby obličiek a močových ciest
  posledné odborné vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov.
 • Duševné choroby
  psychiatrické vyšetrenie (s prehľadom doterajšieho priebehu liečenia).
 • Choroby z povolania
  odborné vyšetrenie na príslušnom oddelení kliniky pracovného lekárstva.
 • Ženské choroby
  Posledné gynekologické vyšetrenie, výsledky laboratórnych testov podľa základnej diagnózy.
 • Ostatné choroby
  posledné príslušné odborné vyšetrenia.

3. Súhrn výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení, ktoré navrhujúci lekár uvedie v návrhu, nesmie byť starší ako tri mesiace, pričom každé vyšetrenie musí obsahovať aj dátum jeho uskutočnenia a musí umožňovať, aby mohla byť naordinovaná kúpeľná starostlivosť už v prvý deň pobytu, nie až po vykonaní doplňujúceho vyšetrenia.

4. Pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musí ošetrujúci lekár potvrdiť aktuálny zdravotný stav pacienta z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní.

5. Návrh na kúpeľnú starostlivosť musí byť podpísaný a doručený príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie.

6. Ak poskytovateľ kúpeľnej starostlivosti nemôže z objektívnych dôvodov zabezpečiť absolvovanie kúpeľnej starostlivosti v stanovenom termíne, navrhne po dohode s príslušnou zdravotnou poisťovňou zmenu termínu nástupu. Zmenu termínu zdôvodní poskytovateľ zdravotnej poisťovni, v ktorej je osoba, ktorá ma absolvovať kúpeľnú starostlivosť, poistená.

7. Nad 70 rokov veku života sa vyžaduje interné vyšetrenie.

Kúpele a platba

Ak vám zdravotná poisťovňa liečbu schváli, dostanete rozhodnutie o tom, či vás zaradili do skupiny A alebo B

 • pri spôsobe úhrady typu A: poisťovňa zasiela schválený návrh priamo do kúpeľov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu na liečbu v danej indikácii. Poistencovi (v prípade detských kúpeľov zákonnému zástupcovi) doručí písomný súhlas s liečbou, s uvedením kúpeľného zariadenia, počtu dní liečenia a dĺžkou platnosti návrhu. Konkrétne kúpele si môžete vybrať sami. Kúpele vás potom budú informovať aj o možných doplatkoch, podmienkach a nástupe na liečbu a pod.
 • pri spôsobe úhrady typu B: v prípade schválenia kúpeľnej starostlivosti v tejto skupine vám bude zaslaný na adresu písomný súhlas s uvedením počtu dní liečenia a platnosťou návrhu, potvrdený návrh a priložené lekárske správy, spolu so zoznamom zmluvných kúpeľov a listom „vrátenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť z dôvodu nenastúpenia na liečenie“. Vy odošlete schválený návrh do vybraných kúpeľov, s ktorým si prípadne dohodnete liečbu, ubytovanie a príplatky. Na liečbu nastúpite v termíne, ktorý určia kúpele.

Pobyt v kúpeľoch, trvá od 21 do 28 dní. Presný počet dní určuje zákon. Liečba sa dá skrátiť iba zo zdravotných alebo závažných rodinných dôvodov. O skrátenie nie je možné požiadať vopred.

Najobľúbenejšie pobyty v kúpeľoch

Kúpele pre seniorov

kupele-pokus-hl


Načerpajte silu pomocou seniorského pobytu. Vyberte si z pestrej ponuky kúpeľných, relaxačných, rekondičných či wellness
► ► POZRI PONUKY

Kúpele pre samoplatcov

kupele-samoplatci


Samoplatcovia sú väčšinou klienti, ktorí chcú urobiť niečo pre svoje zdravie a nechcú byť závislí na rozhodovaní zdravotnej poisťovne
► ► POZRI PONUKY

Víkendové pobyty

kupele-okruhly-vikendove


Premýšľate ako vhodne stráviť víkend? Tak už neotáľajte a vyrazte na víkendový pobyt, oddýchnete si a nebudete ľutovať
► ► POZRI PONUKY

Samoplatci – pobyty v kúpeľoch

Baner na výber kúpelneho pobytu

Nezabudnite sa pozrieť aj na: