Aké sú kúpeľné poplatky

ilustračný obrázok kúpele

Mnohokrát sú klienti pobúrený, že si zakúpili alebo darovali kúpeľný pobyt v plnej výške a pri tom po príchode na pobyt museli na recepcii hotela doplácať nejakú daň.

Pri zakúpení pobytu v kúpeľoch často uvidíte túto frázu „Kúpeľný poplatok nie je zahrnutý v cene pobytu”.


Kúpele vyberajú jeho platbu v zákonom stanovenej výške pri príchode klienta na recepciách hotelov


Na dani za ubytovanie je miestne príslušnou obcou obec, na území ktorej sa zariadenie nachádza. Územie obce vymedzuje zákon o obecnom zriadení.

 Zákon o miestnych daniach určuje podmienky pre vyberanie dane za ubytovanie. Predmetné ustanovenie splnomocňuje obec vo všeobecne záväznom nariadení k tejto dani určiť najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane, sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely tejto dane (napr. evidencia prenocovaných osôb podliehajúcich dani, evidencia osôb oslobodených od dane), náležitosti potvrdenia, ktoré vydáva prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia fyzickej osobe o zaplatení dane, spôsob a lehotu na odvedenie dane obci, prípadne určiť oslobodenia od dane alebo zníženia dane. 

 

Kto je oslobodený od platenia kúpeľného poplatku

V určitých prípadoch sú zákazníci kúpeľov a niektoré osoby oslobodené od platenia dani z ubytovania (invalidní dôchodcovia, poberatelia starobného dôchodku, držitelia preukazu ZŤP). Oslobodenie prípadne zľava z poplatku je na rozhodnutí samosprávy obce a existuje aj možnosť, že deti do 18 rokov sú od platenia dane oslobodené alebo platia daň vo zvýhodnenej výške.

Ceny kúpeľných miestnych daní

Aby ste mali prehľad o týchto poplatkoch prinášame pár informácií o ich výške v jednotlivých kúpeľoch na Slovensku

Kúpele Kováčová

Kúpeľný poplatok je vo výške (??) eura/osoba/noc, tento poplatok neplatia starobní a invalidní dôchodcovia a ŤZP.

Kúpele Piešťany

Každý hosť zaplatí miestnu daň 2,00 euro/osoba/noc, osoby s preukazom ŤZP sú od dane oslobodené

Kúpele Nový Smokovec

Každý klient platí miestny poplatok v cene 2,00 euro na osobu a noc. Výnimkou sú deti do 18 rokov, ŤZP klienti a klienti nad 70 rokov, ktorí miestny poplatok neplatia.

Kúpele Dudince

V Dudinciach každý hosť zaplatí kúpeľný poplatok v sume 1,50 euro/osoba/noc.

Kúpele Číž

Kúpeľný poplatok je 0,50 eura/osoba/noc.

Kúpele Smrdáky

Kúpeľný poplatok, ktorý musí zaplatiť každý klient, je 0,80 eura/osoba.

Kúpele Trenčianske Teplice

Kúpeľný klient zaplatí daň z ubytovania 1,80 eura na deň.

Kúpele Lúčky

Obci zaplatí každý klient 1 euro za každý deň pobytu od 14 rokov veku.

Kúpele Rajecké Teplice

Kúpeľný poplatok je stanovený vo výške 1,00 eura na osobu.

Bardejovské Kúpele

Každý klient, okrem klientov zdravotných poisťovní v skupine A, platí daň z ubytovania 1,70 euro.

Kúpele Nimnica

Daň z ubytovania pre kúpeľnú obec je 1,00 eura. Oslobodení sú držitelia ŤZP preukazu.

Kúpele Sklené Teplice

Kúpeľný poplatok je stanovený na 1 euro/os./noc.

Kúpele Štós

Daň z ubytovania je vo výške 1 euro/osoba/noc.

Kúpele Bojnice

Kúpeľný poplatok je 1,50 euro daň z ubytovania. Držitelia ŤZP preukazu a deti do 6 rokov túto daň neplatia. Deti od 6 rokov do 18 rokov platia poplatok vo výške 0,50 eura/osoba/deň.

Kúpele Sliač

Daň mestu je stanovená na 1,50 eura/osoba.

Kúpele Turčianske Teplice

Kúpeľný poplatok mesto Turčianske Teplice na 1,50  euro/osoba + kúpeľný poplatok. Z tohto poplatku nie sú žiadne výnimky.

1 komentár k “Aké sú kúpeľné poplatky”

  1. Dobrý deň, treba napísať aj po novom kúpeľný poplatok 12eur na deň som teraz platila v Luckach.som po operácii na Ackovy pobyt, a dych nám všetkým vyrazilo pri tomto poplatku. Vysvetlenie sme dostali,že vraj nadštandard-wc a sprcha na izbe,televízor a iné nezmysly, čo je na 21.storocie normálne.s pozdravom Šimorova

Nie je možné pridávať komentáre.